Roya & Rızvan - Bayatılar / Akustikhane #hissethezzal

Son Statusum: Bu mahnı dilimdən düşmür.
Bende son durum: Dilime dolandı.

Bu program Coca-Cola katkılarıyla çekilmektedir!

Youtube: youtube.com/cocacola
Instagram: instagram.com/cocacola_az

Bayatılar

Ürəyimdə ayaz var,
Nə qış getip, Nə yaz var.
Oyatma bənöşəni,
Kol dibində ayaz var.

Kədərliri baxmayaydı,
Göz yaşəm axmayaydı.
Yad baxmağı bir yana,
Yar yada baxmayaydı.

Ürəyimdə ayaz var,
Nə qış getip, Nə yaz var.
Oyatma bənöşəni,
Kol dibində ayaz var.

Bu dünya çetin qala,
Yolları çətin qala.
Yaxşı yarı yazda gəz,
Payiza çətin qala.

Qalanən daşı oldum,
Gözünün yaşı oldum.
Dünyada gün görmədim,
Sevəndə naşı oldum.

Bu dünya çetin qala,
Yolları çətin qala.
Yaxşı yarı yazda gəz,
Payiza çətin qala.

Yenə də axşam oldu,
Gün geçti axşam oldu.
Gecələr mən alışdım,
Əriyən şam oldum.

Yanımda qal birazda,
Gözyaşı var arazda.
Yar yuxusun danışıb,
Şəkli qalib arazda.

Yenə də axşam oldu,
Gün geçti axşam oldu.
Gecələr mən alışdım,
Əriyən şam oldum.

Söz: Vahid Əziz
Müzik: Eldar Mansurov